Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/ochota doplnit deficitní vědomosti - 00161 etapa

Definice

Míra poučení o konkrétním tématu odpovídá zdravotním cílům, ale může být zdokonalena.

Určující znaky

 • zájem se něco konkrétního naučit
 • pacient si uvědomuje téma, které potřebuje zdokonalit
 • chování a vystupování odpovídá nižší míře znalostí
 • pacient má s tématem nedostatečnou předchozí zkušenost

Očekávané výsledky

 • pacient chce zvýšit míru svých znalostí  o konkrétním tématu
 • pacient správně chápe poskytnuté informace a v plné šíři jim rozumí

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, zda a jak je pacient orientovaný v dané problematice, a podle potřeby podej informace
 • posuď, jak pacient přistupuje k informacím (vizuálně, sluchově atd.), a zohledni tento fakt při podávání informací
 • zhodnoť schopnost pacienta porozumět informacím a jeho schopnost spolupráce

prováděcí intervence

 • povzbuď pacienta v jeho snaze zvýšit míru znalostí
 • povzbuzuj pacienta, aby se ptal na vše, co mu není jasné
 • používej slovní zásobu a výrazy, kterým pacient rozumí
 • poskytuj informace po malých částech a poskytni pacientovi časový prostor na otázky
 • udržuj oční kontakt s pacientem během podávání informací
 • podávej pacientovi informace věcné, smysluplné a uspořádané

posílení zdraví

 • informuj pacienta o dalších možných zdrojích informací (média, odborná literatura apod.)
 • prováděj dle vhodnosti týmovou či skupinovou edukaci
 • zapoj do spolupráce rodinu, blízké pacienta
 • zvol prostředí a čas tak, aby napomáhaly edukaci
 • ověř si, zda ti pacient porozuměl

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít