Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/porušená kožní integrita - 00046 etapa

Definice

Stav, při kterém dochází k porušení nebo ohrožení celistvosti kůže.

Příčiny vzniku

 • hypertermie, hypotermie
 • působení chemických látek nebo radiace
 • mechanické příčiny – poranění, mobilita, tlak, zvýšená vlhkost
 • poruchy výživy (obezita, kachexie), metabolické a cirkulační poruchy
 • poruchy CNS
 • otoky kůže
 • oslabená imunita
 • psychické faktory
 • vliv medikamentózní terapie
 • onemocnění kůže
 • velmi nízký a velmi vysoký věk

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na svědivost, bolestivost, necitlivost postiženého okrsku kůže nebo jejího okolí

objektivní

 • léze kožního povrchu
 • destrukce jednotlivých kožních vrstev
 • cizí tělesa v kůži

Očekávané výsledky

 • pacient má neporušenou, dostatečně prokrvenou, vyživenou a hydratovanou kůži
 • pacient nepociťuje bolest nebo je bolest na hranici únosnosti
 • pacient se účastní  preventivních opatření a léčebného programu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti vyvolávající příčiny patologických kožních projevů
 • popiš kožní lézi (velikost, tvar, hloubka, bolest, okolí rány, sekrece, zápach, přítomnost infekce)
 • zhodnoť stav výživy kůže i stupeň rizika vzniku proleženin
 • posuď, do jaké míry postihují kožní projevy psychiku pacienta, společenské uplatnění nebo pracovní zařazení

prováděcí intervence

 • kontroluj denně kůži pacienta hlavně v postižených a predilekčních místech
 • sleduj proces hojení ran
 • udržuj kůži, eventuálně okolí rány v čistotě a suchu prostřednictvím pravidelných převazů, správnou drenáží sekretů
 • zachovávej zásady asepse při ošetřování
 • zajisti dostatečnou výživu obohacenou o bílkoviny a hydrataci pacienta, sleduj bilanci tekutin
 • prováděj častou výměnu osobního i ložního prádla, dbej na to, aby lůžkoviny nebyly drsné
 • omez užívání plastů (umělohmotná prostěradla, podložky)
 • prováděj pravidelné polohování pacienta a dbej na jeho včasnou mobilizaci
 • předcházej vzniku a šíření infekce
 • pomáhej pacientovi překonávat jeho pocity méněcennosti

posílení zdraví

 • informuj pacienta o nutnosti změny polohy těla
 • informuj pacienta a jeho rodinu o nutnosti dodržování léčebných opatření, preventivní péče o kůži i jejího denního udržování
 • informuj pacienta o důležitosti přiměřené netísnící obuvi

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít