Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/přijímání potravy/nedostatečná výživa - 00002 etapa

Definice

Stav, kdy příjem živin nekryje metabolické potřeby organizmu.

Příčiny vzniku

 • neschopnost požít potravu
 • neschopnost strávit potravu
 • neschopnost vstřebat živiny
 • zvýšené metabolické požadavky
 • nedostatek informací nebo mylné informace
 • nedostatek jídla
 • odpor k jídlu
 • porucha chuti
 • nedostatečný zájem o jídlo  

Určující znaky

subjektivní

 • odpor k jídlu
 • změněné chuťové pocity 
 • pocit sytosti dostavující se ihned po příjmu jídla
 • bolesti břicha, křeče
 • nezájem o jídlo

objektivní

 • tělesná hmotnost o 20 % nižší, než je ideální hmotnost
 • ubývání na váze navzdory přiměřenému příjmu potravy
 • denní příjem potravy menší než příjem doporučený
 • bledé spojivky a sliznice
 • slabost žvýkacích a polykacích svalů
 • zánět dutiny ústní, soor
 • slabý svalový tonus
 • nadměrná ztráta vlasů
 • průjem nebo steatorea
 • úbytek podkožního tuku
 • úbytek svalové hmoty
 • abnormální laboratorní výsledky – pokles albuminu
 • elektrolytová nerovnováha  

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí příčiny, jsou-li známy
 • pacient pochopí potřebné intervence 
 • pacient dosáhne požadovaného přírůstku na váze
 • u pacienta se normalizují laboratorní hodnoty
 • u pacienta vymizí známky malnutrice
 • pacient si udržuje přiměřenou tělesnou hmotnost

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • všimni si pacientů ohrožených malnutricí
 • zjisti, zda se jedná o porušenou schopnost žvýkat, polykat
 • zjisti, zda je postižena schopnost strávit potravu nebo vstřebat živiny
 • posuď, zda pacient chápe nutriční potřeby
 • prodiskutuj stravovací návyky včetně preferovaných jídel
 • posuď lékové interakce, užívání projímadel a diuretik
 • urči psychologické faktory působící na výběr jídla
 • posuď hmotnost pacienta vzhledem k věku a tělesné stavbě

prováděcí intervence

 • požádej pacienta o vedení deníku příjmu potravy včetně způsobu a doby jídla
 • povšimni si charakteru pacientovy stolice
 • konzultuj s dietologem sestavení jídelníčku
 • zjisti, zda pacient snáší kaloricky vydatné pokrmy, úpravu jídel
 • umožni pacientovi výběr dle vlastní chuti
 • podávej léky dle ordinace lékaře, např. enzymy, antiemetika apod.
 • zabraň nepříjemným zápachům a ušetři pacienta nepříjemných pohledů
 • pobízej pacienta k dostatečnému a pravidelnému příjmu tekutin
 • pečuj u pacienta o hygienu dutiny ústní
 • važ pacienta v intervalech dle ordinace lékařa a sleduj vývoj tělesné hmotnosti
 • přistupuj k pacientovi ohleduplně a laskavě, pobízej ho ke spolupráci

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi informace o individuálních nutričních potřebách
 • doporuč pacientovi péči dentální hygienistky
 • doporuč pacientovi psychiatrickou péči, rodinnou terapii
 • pouč pacienta s plánovanou operací o předoperačních i pooperačních potřebách a úpravách stravy
 • nauč pacienta, jak správně připravovat jídlo a bezpečně provádět krmení v případě dlouhodobé výživy sondou

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít