Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/porušená tkáňová integrita - 00044 etapa

Definice

Stav poškození sliznic, rohovky, kůže, podkožních tkání.

Příčiny vzniku

 • porucha oběhu
 • poruchy imunity
 • nadváha, podvýživa, dehydratace, nadbytek tekutin
 • porucha pohyblivosti
 • dráždivé látky včetně tělesných sekretů, exkretů
 • ozáření
 • hypotermie, hypertermie
 • mechanický tlak, tření, operační výkon
 • traumatická rána

Určující znaky

objektivní

 • poškození, destrukce tkání, ischemický okrsek kožní, nekróza, puchýř
 • cizí těleso v ráně

subjektivní

 • pálení, řezání, bolest, tlak, parestezie, úplná ztráta citlivosti

Očekávané výsledky

 • pacient má dostatečně prokrvenou, vyživenou, hydratovanou tkáň
 • pacient nepociťuje bolest nebo je bolest na hranici únosnosti
 • pacient si osvojil chování ve prospěch hojení a prevence komplikací
 • pacient se zapojí do preventivních i léčebných opatření

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti podrobnou anamnézu se zaměřením na možné příčiny (rodinná anamnéza, nemoci, používání protetických pomůcek, pracovní anamnéza)
 • povšimni si nevhodných zdravotních návyků, psychických problémů, kulturních praktik
 • vezmi v úvahu, kde nemocný bydlí, pracuje a jakým způsobem dojíždí do práce
 • pátrej po přítomnosti dalšího tkáňového postižení
 • posuď přiměřené zásobování krví a inervaci postižených tkání
 • povšimni si hygienické úrovně nemocného

prováděcí intervence

 • zjisti a popiš rozměry, barvu, zápach, lokalizaci, teplotu, konzistenci lézí
 • všímej si dalších charakteristik zánětlivého ložiska
 • asistuj při diagnostických vyšetřeních
 • sleduj psychický dopad stavu na pacienta a rodinu
 • denně kontroluj léze, rány, pátrej po známkách infekce
 • dbej na dobrou výživu s adekvátním příjmem bílkovin a energie, vitaminů
 • zajisti nemocnému dostatečný odpočinek, nerušený spánek
 • prováděj dostatečnou mobilizaci nemocného
 • používej ortopedické pomůcky
 • při převazování ran postupuj přísně asepticky
 • odeber vzorky exsudátu nebo postižených tkání na kultivaci a citlivost
 • sleduj laboratorní výsledky
 • při postižení zraku dbej na klid a bezpečnost prostředí

posílení zdraví

 • pouč nemocného před propuštěním - povzbuzuj nemocného k vyjádření pocitů a očekávání v souvislosti s aktuálním stavem
 • zdůrazni nutnost adekvátního příjmu potravy a tekutin
 • pouč nemocného a rodinu, jak převazovat a čistit ránu
 • zopakuj, jak užívat léky
 • upozorni na změny, které bude třeba v životním stylu, zaměstnání dodržovat

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít