Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Komfort/tělesný komfort/akutní bolest - 00132 etapa

Definice

Nepříjemný smyslový a emoční prožitek způsobený skutečným nebo možným poškozením tkání nebo popisovaný v pojmech takového poškození.  Nástup je náhlý nebo pomalý, intenzita od mírné po závažnou, lze předvídat odeznění po době kratší než šest měsíců.

Příčiny vzniku

 • poškozující agens (biologické, tělesné, chemické, psychologické)

Určující znaky

subjektivní

 • sdělení nebo označení bolesti
 • změněná chuť k jídlu a změna příjmu potravy
 • úzkost
 • strach

objektivní

 • obranné chování pacienta (úlevové polohy, gestikulace)
 • bolestivý výraz v obličeji, grimasy
 • strnulé či roztřesené pohyby
 • egocentrizmus (pacient soustředěn na sebe)
 • zúžené vnímání okolí - změna vnímání času, omezená interakce s lidmi a prostředím
 • silně expresivní  chování (neklid, pláč, sténání, vzdychání, zívání)
 • autonomní reakce organizmu (pocení, změny krevního tlaku, pulzu, dýchání, rozšířené  zornice)
 • autonomní změny svalového napětí (ochablost až ztuhlost)
 • panika

Očekávané výsledky

 • pacient chápe příčiny vzniku bolesti
 • pacient je schopný o bolesti a jejích projevech hovořit
 • pacient je schopen sledovat bolest
 • pacient se naučí metodám zmírňujícím bolest
 • pacient dodržuje farmakologický režim
 • pacient zná a využívá některé relaxační techniky
 • pacient klidně spí
 • pacient udává, že je bolest zmírněna/zvládnuta
 • pacient dosahuje co nejlepší kvality života

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď bolest (lokalizace, charakter, nástup, trvání, častost, závažnost:stupnice 0-10), zhoršující faktory, změny bolesti během dne
 • posuď ovlivnitelnost bolesti
 • posuď možné patofyziologické či psychologické příčiny bolesti
 • pozoruj neverbální projevy bolesti
 • všímej si chování pacienta a jeho změn
 • sleduj fyziologické funkce, které se při bolesti mění
 • zhodnoť vliv bolesti na spánek pacienta, tělesnou a duševní pohodu

prováděcí intervence

 • vezmi v úvahu předchozí zkušenosti pacienta s bolestí a jejím zvládáním
 • zajisti klidné prostředí
 • pečuj o pohodlí pacienta
 • podávej analgetika dle ordinace a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta
 • sleduj vedlejší účinky léků
 • umožni pacientovi kontrolu nad podáváním léků
 • pomoz pacientovi se změnou polohy

posílení zdraví

 • zapoj pacienta do poskytované péče
 • veď příbuzné k podpoře pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít