Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/infekce/riziko infekce - 00004 etapa

Definice

Stav zvýšeného rizika invaze patogenních mikrobů do organizmu.

Rizikové faktory

 • invazivní procedury
 • nedostatečné znalosti o zamezení vlivu patogenů
 • trauma
 • destrukce tkáně a zvýšená expozice patogenů z okolí
 • ruptura plodových blan
 • farmaceutické působení – imunosupresiva
 • malnutrice
 • nedostatečná získaná imunita
 • nedostatečný sekundární ochranný systém
 • nedostatečný primární ochranný systém
 • chronické onemocnění

Očekávané výsledky

 • pacient chápe individuální rizikové faktory
 • pacient zná způsoby, jak předcházet infekci nebo snížit riziko jejího vzniku
 • pacient usiluje o včasné zhojení ran

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • monitoruj rizikové faktory výskytu infekce
 • pátrej po místních známkách infekce v místech invazivních vstupů
 • mysli na možnost sepse, k jejímž příznakům patří horečka, třesavka, pocení, porucha vědomí, pozitivní hemokultivace

prováděcí intervence

 • prováděj prevenci nozokomiálních nákaz
 • zaveď v případě indikace izolaci pacienta k omezení rizika infekce
 • dodržuj důsledně u všech invazivních zákroků aseptický postup
 • prováděj časnou mobilizaci pacienta
 • prováděj u pacienta dechovou rehabilitaci
 • pečuj o adekvátní hydrataci pacienta
 • podávej léky dle ordinace lékaře
 • dbej u pacienta na dostatečnou výživu

posílení zdraví

 • informuj pacienta i rodinu o zásadách péče o pokožku
 • pouč pacienta o nutnosti dobrat celou dávku ATB
 • vysvětli pacientovi význam pravidelného cvičení a odpočinku
 • edukuj pacienta o kouření u respiračních infekcí
 • edukuj pacienta o bezpečném sexu
 • edukuj pacienta o prevenci a šíření přenosných nemocí
 • propaguj očkování dětí, přeočkování dospělých
 • edukuj pacienta o způsobech, jak snížit riziko pooperační infekce

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít